Ε.Κ.Ε.Θε.Χ.Νο

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία  Κλινικών Εφαρμογών  & Θεραπευτικής                  Χρονίων Νοσημάτων

"Υγιεία τίμιον αλλ’ ευμετάστατον¨  Πλούταρχος (47-120 μ.Χ.) 


Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Με την έκρηξη της γνώσης στον τομέα της ιατρικής και την ταχεία εμφάνιση νέων πρακτικών, τεχνικών, μεθόδων και φαρμάκων, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που κατέχει ένας γιατρός κατά την αποφοίτησή του από την ιατρική σχολή ή κατά το τέλος της ειδίκευσής του δεν επαρκούν για διατηρηθεί ενημερωμένος παρά για ελάχιστα χρόνια. Η ιατρική εκπαίδευση διαρκεί από την είσοδο του φοιτητή στην ιατρική σχολή μέχρι το τέλος του επαγγελματικού βίου ενός γιατρού. 

Οι ιατρικές εταιρείες οφείλουν να έχουν τον ρόλο τους αλλά και την ευθύνη της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης . 

 Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα Ιατρού , η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Κλινικών Εφαρμογών και Θεραπευτικής Χρονίων Νοσημάτων , φιλοδοξεί να προσφέρει στο τομέα της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις και δράσεις  με υψηλού επιπέδου επιστημονικά προγράμματα και να καλύψει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων κλινικών εφαρμογών και θεραπευτικής στα χρόνια νοσήματα .

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!